Úvodní stránka - Antitrombotická léčba v klinické praxi
28.12.2023

Antiaterotrombotická léčba: co je možné udělat pro pacienty po akutním koronárním syndromu?

prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc.
přednosta II. Interní kliniky kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN Praha

Zhlédnout
28.12.2023

Druhá možná strategie antiaterotrombotické léčby po akutním koronárním syndromu

prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc.
přednosta II. Interní kliniky kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN Praha

Zhlédnout
28.12.2023

Antiaterotrombotická léčba ve zvláštních situacích

prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.
1. zástupce přednosty III. Interní kliniky – kliniky endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN Praha

Zhlédnout

Partner seriálu: